USEIN KYSYTTYÄ

On hyvä tietää, että usein kysyttyjen listaltamme löydät vastauksia kaikkein tärkeimpiin tuotteitamme koskeviin kysymyksiin. Valitse sinua kiinnostava tuotetyyppi.

CONCORD ISOFIX-BASE INTENSE -alustan teknistä turvallisuutta on parannettu.

Tästä syystä CONCORD pyytää kaikkia asiakkaita, joilla on CONCORD ISOFIX-BASE INTENSE, ottamaan yhteyttä CONCORD-jälleenmyyjäänsä ISOFIX-BASE -alustan ilmaista tarkastusta varten. Alusta tulee tarvittaessa päivittää.
Sekä lasten korokeselkänoja- että autonistuinjärjestelmiä tulee käyttää turvallisuussyistä auton sisällä kaikille alle 12-vuotiaille lapsille, tai niin kauan, kunnes lapsi on 1,50 m pidempi.
Autoissa käytettäviä lastenistuinryhmiä on yhteensä 4 ja ne on luokiteltu määriteltyjen kehon ominaisuuksien mukaan. Turvakaukalo asetetaan aina selkä menosuuntaan ja se on tarkoitettu enintään 13 kg painaville lapsille (ryhmä 0+). Tämän järjestelmän ansiosta pienet lapset voidaan sijoittaa ajoneuvoon erittäin turvallisesti. Tästä syystä myös istuin täytyy vaihtaa silloin, kun lapsen pää jää istuimen ulkopuolelle tai kun lapsen paino saavuttanut 13 kg rajan. Seuraava ryhmä, ryhmä I, sisältää turvajärjestelmät lapsille, joiden paino on 9-18 kilon välillä (noin 4-vuotiaaksi).

Nämä istuimet voidaan kiinnittää autoon sekä auton turvavyöllä että Isofix-järjestelmällä. Lapsi sijoitetaan istuimeen siihen integroitujen hihnajärjestelmien avulla. Vyö tulee kiinnittää mahdollisemman kireäksi kiristettynä yli lapsen vartalon. Tällä tavalla vältetään mikä tahansa tilanne, joka johtuisi turvavyön putoamisesta pois lapsen päältä. Lastenistuin tulee kiinnittää autoon mahdollisimman tukevasti.

Yleensä näissä lastenistuimissa on mahdollisuus säätää istuma-asentoa, joko enemmän pystyyn tai enemmän makuulle.

Seuraavat ryhmät II ja III (painorajoitukset 15-36 kg, noin 3-vuotiaista lapsista 12-vuotiaisiin), sisältävät ennen kaikkea ns. korokeistuimet, joissa on selkänoja tai päätuki. Tällä järjestelmällä lapsia voi kuljettaa turvallisesti normaalilla kolmipistevyöllä. Tästä syystä sinun täytyy varmistaa, että turvavyö menee aina lapsen olkapään keskeltä, ja että jos lapsi nukahtaa, hän ei nojaa vyöhön. Mikäli lapsi liikkuu, olkahihnan tulisi aina olla kiinnitettynä turvavyön automaattikelaajaan. Nämä järjestelmät toimivat vain noin yli 4-vuotiailla lapsilla. Korokeistuimissa tulisi olla vastaavat reiät lantiovyötä varten, jolloin tämä vyö kulkee ohjaimien kautta ja onnettomuustapauksissa se ei pääse luiskahtamaan lapsen vatsan alueelle.
Erilaisten testien tulokset ovat suuntaa-antavana apuna lastenistuinta hankittaessa autoon. Ottaen huomioon, että kaikki lastenistuimet eivät sovellu hyvin kaikkiin ajoneuvoihin, on suositeltavaa suorittaa asennuskoe, jossa täytyy olla mukana sekä istuin että lapsi. Jos kyseessä ovat istuinjärjestelmät, jotka sijoitetaan selin menosuuntaan (esim. turvakaukalot), on syytä tarkistaa, onko auton turvavyön pituus todella riittävä. Hyvä neuvo on myös suorittaa testaus alan erikoisliikkeessä, sillä toiminnallinen virhe voi vaikuttaa negatiivisesti turvallisuuteen. Lastenistuinten tulee kuitenkin kaikissa tapauksissa olla Euroopan uuden turvallisuusstandardin ECE 44/04:n mukainen, tai vähintään ECE 44/03:n mukainen.
Käytettyjä auton lastenistuimia voi käyttää ongelmitta, edellyttäen kuitenkin, että ne eivät ole kärsineet minkäänlaista vahinkoa ja että niissä on tallella sekä käyttöohjeet että laatuleima. Sekä istuimen rakenne että itse istuinosa (poista käytetyssä istuimessa oleva suojus!) täytyy olla täysin ehjä, niissä ei saa olla repeytymiä, vääntymiä eikä rikkoontuneita osia. Samalla tavoin kiinnityshihnoissa ei saa olla repeytymiä, ne eivät saa olla silminnähtävästi kiinni tarttuneita eikä niissä saa olla rispaantuneita reunoja. Lisäksi tällaisissa istuimissa saattaa olla piilovikoja tai -vaurioita. Tästä syystä käytettyjen lastenistuinten hankkimista ei suositella.

Käytetyn lastenistuimen tulee aina ehdottomasti olla Euroopan turvallisuusstandardin ECE R 44/03 mukainen tai nykyään voimassa olevan ECE R 44/04 -standardin mukainen (tämän voi tunnistaa oranssinvärisestä testausetiketistä, jossa tulee olla 03- tai 04-alkuinen numero). Tämä siksi, että kyseisen istuimen on täytynyt tulla hyväksytyksi edellisen standardin ECE R 44/02 version kriteerien mukaan. Suositus: osta käytetty lastenistuin ainoastaan tuntemiltasi henkilöiltä, sillä näin voit paremmin tarkistaa, mikä on ollut istuimen todellinen käyttö tai mahdollinen väärä käyttö.

Päivämäärästä 8. huhtikuuta 2008 Saksassa ei enää voida käyttää vanhoja lastenistuimia, joissa ei ole identifioivia tunnuksia, ja vähintäänkin Euroopan turvallisuusstandardia ECE R 44/03 tai ECE R 44/04. Tätä päivämäärää aikaisemmin tyyppihyväksyttyjä lastenistuimia ei enää saa käyttää kyseisen päivän jälkeen.
Periaatteessa lapsille turvallisin paikka autossa on takapenkki. Takapenkillä olisi parasta valita aina takapenkin oikeassa laidassa tai keskellä sijaitseva paikka - näin lapsen voi sijoittaa autoon ja pois autosta aina jalkakäytävän puolelta. Mikäli kyseessä on turvatyynyillä varustettu auto, tulee aina huomioida ajoneuvon valmistajan käsikirjoissa ja ohjeissa antamat suositukset ja varoitukset, sillä ne saattavat vaihdella ajoneuvokohtaisesti.
Periaatteessa etumatkustajan paikan turvatyynyillä varustetuissa ajoneuvoissa selkä ajosuuntaan sijoitettavaa lastenistuinta ei saa käyttää etumatkustajan paikalla. Aktivoituva turvatyyny voi puristaa turvakaukaloa ja aiheuttaa jopa hengenvaaran lapselle.

Ajosuuntaan asetettavat lastenistuimet voidaan useimmissa tapauksissa sijoittaa etumatkustajan paikalle. Mutta tällaisissa tapauksissa etumatkustajan penkki tulee sijoittaa mahdollisimman taaksevedettyyn asentoon. Tästä huolimatta tietyt ajoneuvon valmistajat kieltävät lastenistuinten asettamisen etumatkustajan paikalle mahdollisen turvatyynyn aktivoitumisen aiheuttamien vaarojen välttämiseksi, pääasiallisesti lapsen turvallisuuden takaamiseksi. Tästä syystä tulee aina ehdottomasti noudattaa ja huomioida ajoneuvon valmistajan varoitukset lastenistuinten asettamisesta, sekä autoon liittyvät käyttöohjeet.

ADAC (Saksan autoklubi) suosittelee takapenkin käyttämistä tähän tarkoitukseen lasten turvallisuuden lisäämiseksi. Etumatkustajan istuimelle sijoittamista tulisi harkita ainoastaan erityistapauksissa (esim. lasten parempaa valvontaa varten, jos kuljettaja matkustaa lapsen kanssa yksin). Tässä tapauksessa täytyy etumatkustajan turvatyynyn aktivointi ehdottomasti poistaa.

Jos ajoneuvo on varustettu sivuturvatyynyillä, on oleellisen tärkeää valvoa, että jos lapsi nukahtaa, hänen päänsä ei nojaa turvatyynyn vaikutusalueella olevaan paikkaan. Tämän ehkäisemiseksi lastenistuimissa on asianmukaiset asentovaihtoehdot nukkumista varten, sekä tarvittavat lisätyynyt. Lisäksi tulee huomioida, että lastenistuimen ja turvatyynyn päällyksen välisessä tilassa ei saa olla mitään esineitä, kuten vaatteita, leluja jne.
Periaatteessa ohjenuorana voi käyttää lastenistuimen laatuleimassa olevia lapsen painoon liittyviä tietoja. Mutta ratkaiseva tekijä on kuitenkin se, että lapsen pään tulee nojata lastenistuimeen eikä se saa missään tapauksessa ulottua sen ulkopuolelle. Mikäli kyseessä ovat turvakaukalot, tämä on äärimmäisen tärkeä tekijä, sillä pienet lapset eivät saa aloittaa liian aikaisin ajosuuntaan asennetun lastenistuimen käyttöä. Lapsen jaloille jäävällä tilalla on tässä valintaprosessissa vain toissijainen rooli.
Autossa käytettävien lastenistuinten turvavyön sulkumekanismin tulee olla valmistettu siten, että onnettomuustapauksissa se henkilö, joka pyrkii vapauttamaan ajoneuvon matkustajat, pystyy irrottamaan lapsen nopeasti. Toisin sanoen turvavyön sulkumekanismin vapautuspainikkeen tulee olla väriltään voimakkaan punainen ja sen vapauttamiseksi tarvittava voima ei saa ylittää ilmoitettua enimmäisarvoa. Toisaalta tämä periaate aiheuttaa sen, että lapsi pystyy avaamaan lukitusmekanismin itse. Tässä tilanteessa tulee lapselle itselleen tehdä selväksi, että ajoneuvo voi liikkua vain silloin, kun lapsen turvavyö on lukittuna. Kyseessä on "kasvatuksellinen toimenpide", joka todennäköisesti joudutaan toistamaan useaan kertaan. Lapsen täytyy oppia, että turvavyön lukitusta ei saa avata. Ei edes silloin, kun ajoneuvo on pysähtyneenä.
Talvella lapsilla on yleensä päällään paksut talvitakit tai haalarit silloin, kun heidät kiinnitetään lastenistuimeen.

Tämän johdosta on olemassa vaara, että turvavyö ei asetu riittävän tiukasti lapsen kehoon ja näin ollen turvavyö jää vaarallisen löysälle. Erityisesti jos olkapäiltä kulkeva turvavyö luiskahtaa pois, tai lantiovyö nousee vatsan kohdalle, on olemassa suuri riski siitä, että onnettomuustapauksessa lapsi voisi kärsiä vakavia vammoja.

Tämän johdosta ADAC (Saksan autoklubi) suosittelee, että lapselta riisutaan paksut talvivaatteet pois, mikäli mahdollista, ja sitten kun lapsi on kiinnitetty tukevasti turvaistuimeen, lapsi peitetään takilla tai muulla vaatteella niin kauan kuin auto on kylmä. Turvavyön täytyy kaikissa tilanteissa olla kiinnitettynä lapsen kehoon mahdollisimman istuvasti.
Tahrojen osalta tulee huomioida kaikissa lastenistuimissa annettujen ohjeiden suositukset. Istuinten suojukset kuluvat normaalissa käytössä. Kulumisaste riippuu käyttöajasta ja sen intensiteetistä, ja ne täytyy vaihtaa aika ajoin kulumisasteen mukaisesti.

Muista, että istuimen suojus on oleellinen komponentti istuinrakenteen hyväksymistä varten. Tästä syystä täytyy aina käyttää alkuperäistä suojusta. CONCORDIN alkuperäiset suojukset samoin kuin muut lastenistuinten lisävarusteet ovat saatavissa alan vähittäismyyjiltä.
Onnettomuuden jälkeen auton lastenistuin tulee vaihtaa kokonaan tai lähettää valmistajalle tapaturmaraportin kanssa tarkastusta varten.
Käyttöohjeet voi ladata verkkosivustolta www.concord.de. Jos et löydä sivustolta juuri tarvitsemiasi ohjeita, ota yhteyttä meihin yhteyslomaketta käyttämällä.
Jos tarvitset lastenistuimen varaosia, voit tilata ne ottamalla yhteyttä alan liikkeeseen ja esittämällä istuimen ostokuitin. Jos tarvitset erityisalan korjausta, lähetä istuin sen valmistajalle.
Takuuaika alkaa istuimen ostopäivästä. Takuun voimassaoloaika riippuu kunkin kuluttajan maakohtaisista laillisista takuiden määräajoista (Saksassa 24 kuukautta).
Euroopan turvallisuusstandardien tyyppi, joka vastaa kutakin lastenistuinta, voidaan selvittää kahdeksannumeroisella tyyppihyväksyntänumerolla, joka on ilmoitettu oranssinvärisessä ECE-etiketissä. Kyseinen numero alkaa vastaavalla turvallisuusstandardin muutosvaiheen numerolla (03.., 04...). Jos tyyppihyväksynnän numero alkaa 03:lla, kuuluu se lastenistuimelle, jonka tyyppihyväksyntästandardi on R44/03. Jos se taas alkaa 04:llä, se kuuluu vastaavasti R44/04 -tyyppihyväksyntästandardille. Molemmissa tapauksissa, ja jos istuimet ovat hyväkuntoisia, niiden käyttämistä voi jatkaa myös päivämäärän 08/04/2008 jälkeen.
Olkahihnan korkeus säätyy automaattisesti päätuen korkeudelle. Sitä ei voi muuttaa erikseen.
Reverso on testattu Q0 - Q3 -koenukeilla (vastasyntyneistä 105 cm pituiset lapset).
Reverso on tyyppihyväksytty enintään 33 kg painolle (istuin plus lapsi), mikä tarkoittaa noin 10,5 kg istuinta kohden, jolloin lapsen paino voi olla enintään 22,5 kg.
Reverso on tyyppihyväksytty I-SIZE-standardin mukaisesti.
Turvallisuussyistä selkänojan kallistusasennon muuttaminen ei saa olla liian helppoa. Koska arvostamme suuresti asiakastyytyväisyyttä, olemme ilmoittaneet tämän seikan tuotteen kehityksestä vastaavalle tekniselle osastolle, jotta he voisivat laatia siitä tuotteen parannusehdotuksen.
Se ei ole ongelma, edellyttäen että paneeli ei ole punainen. Kiinnitä huomiota napsahdukseen, joka tulee kuulua mekanismin asettuessa paikoilleen asennuksen aikana.
Tuotteen laatu on Concordille ensiarvoisen tärkeä seikka, tästä syystä olemme siirtäneet kyselyn laadunvalvontaosastollemme.
Voimme kuitenkin taata, että mainitsemasi epäkohta ei vaikuta millään tavalla turvallisuuteen.
Riippuen REVERSO-istuimen kallistusasennosta, sen ja auton istuimen väliin saattaa jäädä tietty väli. REVERSO-istuimessa voimien välittyminen tapahtuu ISOFIX-alustan, tukijalan ja jalkatuen välityksellä. Sen jälkeen, kun istuin on asennettu paikalleen käyttöohjeiden mukaisesti ja kun kaikki tilannepaneelit ovat vihreitä, istuin on täysin turvallinen. Jos et kuitenkaan tunne oloasi varmaksi, voit ottaa yhteyttä istuimen myyneeseen jälleenmyyjään varmistaaksesi, että asennus on toteutettu oikein.
Muihin valmistajiin verrattuna REVERSO-istuin tarjoaa I-SIZE-istuimille kuuluvan auton istuimen kallistusta vastaavan säätömahdollisuuden. Paikalleen asennetun lastenistuimen lopullinen kallistusaste riippuu lopputilanteessa itse ajoneuvosta.
Riippumatta istuimen kallistusasteesta erilaisissa ajoneuvoon asennuksissa, on tärkeää, että tukijaloissa ja ISOFIX-liitoksissa olevat tilan ilmaisimet ovat vihreitä.
Mitä tulee kyseiseen osioon, emme voi antaa sen suhteen mitään ohjeita, sillä sinun tulee noudattaa aina ajoneuvon valmistajan ohjeita.
Onnettomuustapauksissa selkä ajosuuntaan matkustava lapsi puristuu istuinta vasten, jolloin istuimen runko absorboi suurimman osan törmäysvoimasta. Jos taas lapsi matkustaa kasvot ajosuuntaan, turvavyöt aiheuttavat lapseen kohdistuvan puristuksen, minkä johdosta mainitun turvavyöjärjestelmän tulee absorboida aiheutunut voima. Ottaen huomioon, että sekä REVERSO- että CONCORD AIR -istuimia voi käyttää myös vastasyntyneille, olemme valinneet kapeamman turvavyön, joka on vastasyntyneille mukavampi. Ja jotta isommatkin lapset voivat istua mukavasti, olemme lisänneet olkapäiden korkeudelle pehmusteet. Kapea vyö ei aiheuta mitään turvallisuushaittoja lapselle ja ne on testattu lukuisissa törmäystesteissä.
Toisin kuin kasvot ajosuuntaan asetettavat istuimet, tässä tapauksessa 3-pistejärjestelmä on täysin riittävä. Onnettomuustapauksessa selkä ajosuuntaan matkustava lapsi puristuu istuinta vasten, jolloin istuimen runko absorboi suurimman osan törmäysvoimasta. Päinvastaisesti, jos lapsi istuu kasvot ajosuuntaan, turvavyöjärjestelmä aiheuttaa lapseen kohdistuvan puristuksen, minkä seurauksena kyseisen järjestelmän täytyy absorboida aiheutunut voima. Lisäksi 3-pistejärjestelmällä on merkittäviä etuja käsittelyn ja lapsen mukavuuden kannalta.
Vastasyntyneille tarkoitettu pienennysosa on tarkoitettu enintään 60 cm pituisille vauvoille.
Selkä ajosuuntaan matkustavat lapset puristuvat onnettomuustapauksissa (etu- tai takatörmäys) istuinta vasten, ja näin ollen he ovat täysin turvattuja. Turvavyöllä on tässä tilanteessa vähemmän tärkeä turvafunktio kuin silloin, kun lapsi istuu kasvot ajosuuntaan.
Soljen korkeus ehkäisee myös sen, että lapsi pääsisi "liukumaan" istuimessa, mikä voisi aiheuttaa suuremman vahingoittumisriskin.
Monet aikuiset luulevat asian olevan näin. Tästä huolimatta lapset pitävät mieluummin jalkansa taivutettuina ja turvattuina matkan aikana, koska he tuntevat olonsa mukavammaksi kuin silloin, kun he istuvat "oikein". Tämä istuma-asento REVERSOSSA ei vaikuta turvallisuuteen.
Itse asiassa istuessaan selkä ajosuuntaan lapsi voi keskittyä pidemmän aikaa näkemiinsä maisemiin. Lapsen selkänojan kallistusasteesta riippuen lapsi näkee ulos takaikkunasta ja hänellä on silloin itse asiassa laajempi näkökenttä.
REVERSOSSA on koko selän alueella suuria tuuletusaukkoja, joiden kautta kosteus poistuu ja lapselle ei tule kuuma.
Pyydämme sinua käyttämään verkkosivustollamme olevaa hakutyökalua asuinpaikkasi lähellä sijaitsevan jälleenmyyjän löytämiseen.

http://fi.concord.es/reseller-search/
LUNA-niskatyynyt on kehitetty erityisesti turvaistuimia varten.
Tyynyt tukevat lapsen niskaa ja päätä siten, että lapsi voi nukkua täysin rentona matkan aikana.
Mikäli REVERSO-mallia halutaan käyttää autossa, jota ei ole erityisesti tyyppihyväksytty "i-Size"-standardia varten, suosittelemme, että varmistat ensin sisältyykö ajoneuvosi verkkosivustollamme olevaan Carfitting-luetteloon.
http://media.concord.es/archivos2016/archivos/documentos/23160322_cfl_reverso_internet.pdf
Vaikka autoa ei löytyisikään mainitusta luettelosta ei se tarkoita välttämättä sitä, etteikö istuin olisi siihen sopiva. Koska ajoneuvomalleja on niin monia erilaisia, on mahdollista, että joitakin niistä ei ole vielä testattu.
Pyydämme sinua tällaisessa tapauksessa ottamaan yhteyttä osoitteella [email protected]
Kiitos yhteydenotosta. REVERSO/REVERSO.PLUS-mallit on tyyppihyväksytty standardin ECE-R129 (i-Size) mukaisesti. Mainitussa tyyppihyväksynnässä hyväksytään istuimen kiinnittäminen turvavöillä ainoastaan silloin, kun kyseessä on vauvan kantokoppa.
Tästä syystä REVERSO/REVERSO.PLUS-malleja voi käyttää ainoastaan ajoneuvoissa, joissa on Isofix-kiinnitykset.

cfl_reverso
Ei. REVERSO- tai REVERSO.PLUS -malleilla ei ole tyyppihyväksyntää lentokonekäyttöön.
Kiitos yhteydenotosta. Tällä muutoksella ei ole mitään merkitystä turvallisuuden teknisiin aspekteihin. REVERSON markkinoille tulosta lähtien asiakkaamme ovat yhä useammin tiedustelleet meiltä syitä siihen, että vyöt olivat niin kapeita. Lisäksi jotkut jälleenmyyjistämme ovat pyytäneet, että valmistaisimme leveämpiä vöitä. Concord kehittää tuotteensa asiakkaitaan varten ja pyrkii aina asiakkailta saadun palautteen heijastamiseen tuotteiden täydellisyyden hiomisessa.
Tässä tapauksessa kyseinen muutos ei vaikuta turvallisuuteen ja olemme vain tyytyväisiä voidessamme toteuttaa asiakkaittemme toiveita.
Kiitos yhteydenotosta. Lapsesi ei luonnollisestikaan voi matkustaa ajoneuvossa ilman vyön kiinnittämistä. Tässä tapauksessa suosittelemme, että pysäytät ajoneuvon välittömästi turvalliseen paikkaan, kiinnität vyön uudelleen ja selität lapselle, että näin ei saa toimia. Aina on olemassa mahdollisuus, että kekseliäs, taitava tai vahva lapsi onnistuu avaamaan vyön. Valitettavasti emme voi lakisääteisistä syistä valmistaa vyötä, jonka voisi sulkea täydellisesti. Sulkumekanismin sijainti, painikkeen väri ja lukituksen avaamiseen tarvittava voima on määritelty vastaavissa eurooppalaisissa standardeissa. Onnettomuustapauksissa tapaturman uhrien apuun saapuneiden henkilöiden täytyy pystyä tunnistamaan välittömästi tapa, jolla he saavat lapsen pois istuimesta, vaikka eivät itse tuntisikaan kyseistä istuinta.
Vuonna 2015 REVERSO.PLUS-malli hyväksyttiin Test Plus -koestuksessa. Kyseessä on kansainvälisesti tunnustettu itsenäinen testaus, jonka järjestää Ruotsin Tie- ja kuljetusalan kansallinen tutkimuslaitos (VTI). Testi on tarkoitettu ainoastaan selkä menosuuntaan asetettaville istuimille ja siinä mitataan konkreettisesti niitä voimia, jotka kohdistuvat testinuken päähän ja niskaan nokkakolaritilanteissa.
REVERSO-mallia muutettiin tämän testauksen perusteella ja kehitettiin uusi REVERSO.PLUS.
REVERSO Stiftung Warentest 11/2015: Testin tulos: HYVÄ (1,7)
REVERSO Stiftung Warentest 06/2016: Testin tulos: HYVÄ (1,7)
REVERSO.PLUS Test PLUS, Ruotsi 12/2015: Hyväksytty
REVERSO.PLUS Stiftung Warentest 06/2016: Testin tulos: HYVÄ (1,8)

Jos tarkastellaan REVERSO- ja REVERSO.PLUS-mallien saamia testaustuloksia, herää kysymys siitä, miksi REVERSO.PLUS-mallin saama Stiftung Warentestin tulos on hiukan huonompi kuin REVERSON-mallin samassa testissä saama tulos.
Ottaen huomioon, että REVERSO.PLUS on viimeisin kehittämämme tuote, voisi olettaa, että sen saamat tulokset olisivat parempia kuin edellisen mallin tulokset.
 
Tämän osalta haluamme selventää joitakin seikkoja: 

REVERSO-mallia täydennettiin Ruotsin Test Plus -testausta varten.
Mainitussa testauksessa koestetaan ajoneuvoa onnettomuustapauksissa, ja näin ollen se perustuu selkeästi vaativampiin kriteereihin ja alhaisempiin raja-arvoihin, kun arvioidaan voimaa, joka kohdistuu lapsen päähän ja niskaan, verrattuna kansallisiin testeihin, kuten ADAC tai ÖAMTC. 
Tästä syystä Ruotsin Test Plus -testauksen tulokset ovat meille erityisen kiinnostavia, sillä näissä törmäystesteissä mitataan voimaa, joka testinuken niskan täytyy kestää nokkakolaritapauksissa.
Täydennetty REVERSO.PLUS-malli hyväksyttiin Ruotsin Test PLUS -testauksessa joulukuussa 2015. 
REVERSO-mallissa on ns. "tasapainotyökalu" istuimen takaosassa, jonka tarkoituksena on auttaa asiakkaitamme säätämään istuin optimiin asentoon. Valitettavasti ajan myötä on todettu, että tämä "tasapainotyökalu" on aiheuttanut pikemminkin sekaannusta sen sijaan, että se olisi helpottanut tuotteen käyttöä. Laajojen turvatestausten jälkeen yhtiömme päätti poistaa kyseisen työkalun tuotteesta. Viime kädessä tämän muutoksen johdosta istuin voidaan nyt asettaa tasaisemmin vaakatasoon kuin mitä se aikaisemmin voitiin tehdä "tasapainotyökalun" avulla, mikä on tehnyt tuotteesta selkeästi käyttömukavamman. Tämän seurauksena yhtiömme voi tarjota asiakkailleen tuotteen, jossa lapsen nojaava asento on enemmän vaakatasossa. Lisäksi tuote on nyt entistä helpompi asentaa ajoneuvoon. 
REVERSO-mallissa määriteltiin selkeästi, miten istuinta tuli säätää "tasapainotyökalun" avulla. Sen sijaan REVERSO.PLUS-mallissa ei enää määritellä kyseistä prosessia. Tästä syystä Stiftung Warentestin testauksessa säädöt voitiin suorittaa käyttäjän mieltymysten mukaisesti. Törmäystestin tulokset osoittautuivat hiukan huonommiksi kuin edellisessä mallissa, ja tästä syystä myös sen saama arviointi oli huonompi.  On myös syytä mainita, että käytetyt arvot vaihtelevat aina ajoneuvon ja istuimen säädön mukaisesti, mutta vaikka olosuhteet näyttäisivät olevan samat ja vaikka käytettäisiin samoja asennuksia, on hyvin epätodennäköistä, että kahdella eri koekerralla saataisiin täsmälleen samat tulokset.
Kiitos yhteydenotosta. Kuten riippumattomat asiantuntijat ovat neuvoneet, suosittelemme, että kiristät vyön mahdollisimman kireälle, sillä näin lisäät lapsesi suojausta. Jos lapsi on niin taitava, että hän osaa itse aktivoida keskisäätimen, suosittelemme, että pysäytät auton välittömästi turvalliseen paikkaan, kiristät vyöjärjestelmän ja selvität lapselle, miksi näin ei tule tehdä. On aina mahdollista, että erityisen kekseliäs, taitava ja vahva lapsi pystyy aktivoimaan keskisäätimen. Valitettavasti mainitun säätimen asennossa tulee aina huomioida sekä lapsen käyttömukavuus että käytettävyys ja saavutettavuus.
Voit tarkastella tämän tuotteen käyttöohjetta verkkosivustollamme:

manual_reverso_softcover
Käyttöohje löytyy verkkosivustoltamme vastaavan tuotteen kohdasta.
Jos REVERSO on oikein asennettu, toisin sanoen, jos kaikki ilmaisimet näkyvät vihreinä, voidaan istuimen hienosäätö suorittaa ns. "tasapainotyökalulla". Viime kädessä REVERSO-istuimen lopullisen asennon pysty- tai vaakasuorempi lopputulos säätöjen jälkeen riippuu kuitenkin aina ajoneuvosta. Tämän vuoksi suosittelemme aina, että kokeilet ennen istuimen hankkimista sen asentamista ajoneuvoon siten, että lapsi istuu istuimessa.
Pyydämme kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että tukijalka ei pääse irtoamaan alustasta, sillä voimat välittyvät suoraan tämän tuen kautta. Jos tuki on kiinni alustassa, voit unohtaa tasapainotyökalun antaman varoituksen.
Lopuksi pyydämme myös tarkistamaan kaikki muut ilmaisimet. Jos ne ovat edelleen vihreitä, tarkoittaa se sitä, että istuin on asennettu turvallisesti ja oikein.
Pyydämme sinua tarkistamaan vyön kulkureitin ja varmistamaan, että lapsi mukautuu edelleen hyvin REVERSO-istuimeen.
Joissakin tapauksissa on mahdollista, että lapsen ylävartalo kasvaa nopeammin kuin alavartalo - tai päinvastoin. Tässä siirtymävaiheessa lapsi ei yleensä ole vielä liian suuri, mutta tästä huolimatta ei enää ehkä mukaudu optimilla tavalla REVERSO-istuimen kokoon. Tämän johdosta tulisi vaihtaa yhtä kokoa suurempaan istuimeen.
Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että lastenistuimet valmistetaan aina ns. normalisoituja mittoja käyttäen, jotka eivät valitettavasti aina vastaa 100-prosenttisesti todellisuutta.

Voidaksesi varmistaa, että vyöt kulkevat parasta mahdollista reittiä, katso seuraavaa kuvaa:Jos kuitenkin tunnet olosi edelleen epävarmaksi, voit aina lähettää valokuvan asiakaspalveluumme [email protected] ja näin voimme tarkistaa tilanteen.
Kyllä, mutta vain tuotesarjasta 2016/2017 lähtien. Jos tarvitset apua aikaisempien mallien asentamiseen, ota yhteyttä asiakaspalveluumme: [email protected]
Yleensä vuosittaisten kokoelmien muutokset liittyvät uusiin väriskaaloihin ja tuotteen muotoilun elementteihin. Joissakin tapauksissa tehdään myös pieniä teknisiä muutoksia.
Lähes kaikissa turvakaukaloissa kallistuminen riippuu enimmäkseen ajoneuvon istuimen muodosta. Varmista, että turvakaukalon jalkatuki on kaikkein alhaisimmassa asennossaan ja varmista samalla, että kaikki kiinnityselementit ovat vihreinä. Usein on apua myös siitä, että turvakaukalo asennetaan toiselle istuimelle. Yleensä suosittelemme, että kokeilet istuimen asentamista ajoneuvoosi alan liikkeessä ennen tuotteen ostamista.
Valitettavasti ei. Jokainen mekanismi on suunniteltu tietylle lastenistuimelle siten, että se suojelee mahdollisimman hyvin lapsen turvallisuutta. Kun suunnittelemme jalustalla varustetun istuimen, pyrimme aina käyttämään jo olemassa olevaa jalustaa, mutta useimmissa tapauksissa tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä se tarkoittaisi turvallisuudesta tinkimistä.
Kyllä, koska AIR-mallia voi käyttää sekä alustalla että ilman, monet käyttäjät ostavat ensin vain turvakaukalon ja lopuksi BASE ISOFIX -alustan.
AIR, samoin kuin käytännössä lähes kaikki tuotteemme, on kehitetty Saksassa ja se on läpäissyt saksalaiset laatustandardivaatimukset. Tästä huolimatta tuotanto toteutetaan Kiinassa, kuten on tilanne lähes kaikkien valmistajien kohdalla.
CONCORD AIR -istuinta voi käyttää sekä kahvan ollessa pystyasennossa että alas laskettuna. Suosittelemme käyttöohjeissa sen käyttöä kahva alas laskettuna, sillä näin onnettomuustapauksissa lapsi on sivusuunnassa suojatumpi. Jos kuitenkin törmäystapauksessa törmäys kohdistuu edestä tai takaa, kahvan asennolla ei ole niin suurta merkitystä.
Valitettavasti tälle seikalle ei ole olemassa pituuteen tai painoon liittyviä tietoja. Ratkaiseva tekijä on aina turvavyön sijoituspaikka. Olkahihnan tuloaukon täytyy olla lähes vaakasuorassa asennossa. Istuimen käyttöohjeessa on tästä selventävä kuva. Pienennystyynyjen tarkoituksena on estää vastasyntyneen lapsen liiallinen liukuminen istuimessa, ja ne voidaan poistaa tarpeen vaatiessa oman harkinnan mukaisesti.
STIWA järjesti kesäkuussa 2014 AIR.SAFEN testauksen, jossa saatiin luokitukseksi TYYDYTTÄVÄ (1,6). Mainitun testin suorittamisen jälkeen kantokopan tekniset ominaisuudet eivät ole muuttuneet, minkä johdosta se siis vastaa kyseisiä testaustuloksia.
AIR-turvakaukalon käyttö lentokoneissa ei ole sallittua. Ainoastaan ION-turvakaukalo on sallittu tähän käyttötarkoitukseen.
CONCORDIN lastenistuinten rungot on suunniteltu siten, että niitä voidaan käyttää erilaisilla lisäosilla. Joskus voi käydä niin, että jokin tuotteista lisäosana liikkuu enemmän kuin muut. Varmista, että turvakaukalo on kiinnitetty oikein eikä pääse putoamaan. Mikäli näin on, epävakaisuuden ei tulisi aiheuttaa ongelmia. Jos tunnet olosi epävarmaksi, varmista alan liikkeessä, että asennus on suoritettu oikein.
Yleensä kaikkiin tuotteisiimme tehdään säännöllisin väliajoin tarkastuksia mahdollisten haitallisten aineiden havaitsemiseksi.
Tarkastukset suoritetaan nykyisten määräysten ja asetusten mukaisesti, minkä johdosta voimme taata, ettei tuotteisiimme sisälly mitään haitallisia aineita. Tällaisten aineiden puuttuminen on vahvistettu myös saksalaisen laadunvalvontalaitoksen Stiftung Warentestin ja ADAC 2014 – järjestön toimesta.
AIR-mallisen kantokopan paino on hiukan INTENSE-mallia vähäisempi. Muilta osiltaan molempia kantokoppia voi käyttää vastasyntyneistä aina 13 kg painoisilla lapsilla.
INTENSE-kantokopan paino on 4,8 kg
AIR-kantokopan paino on 2,9 kg
CONCORD-tuotteissa ei tarvita erillistä sovitinta niiden käyttämiseksi yhdistelminä. AIR-malli voidaan kiinnittää suoraan mihin tahansa CONCORD-vaunuun. Jos AIR-mallia halutaan käyttää toisen valmistajan rattaissa, suosittelemme CLIP-liittimen käyttöä.
Valitettavasti ei. Niiden erilaisesta muodosta johtuen jokaisella merkkimme tuotteella on erilaiset suojukset, minkä johdosta CONCORD-mallien suojuksia ei voi vaihtaa keskenään.
AIR-kantokopan voi kiinnittää ajoneuvoon “itsekseen” ilman Isofix-alustaa 3-pisteturvavyön avulla. Airfix-alustan voi kiinnittää pelkästään Isofix-liittimellä. Huomioi myös käyttöoppaan neuvot: http://de.concord.es/produkte/driving/kindersitze/air-safe/
Valitettavasti ei. ULTIMAXIN tapauksessa tämä ei ole mahdollista, sillä mainittua tuotetta ei ole suunniteltu käytettäväksi ajoneuvon turvavöiden kanssa.
ULTIMAX.3 on ULTIMAX.2 -mallin täydennetty versio sen käsittelyn ja käyttäytymisen osalta törmäystilanteissa. Uudessa ULTIMAX.3-mallissa on nyt neljä eri istuimen asentoa silloin, kun se sijoitetaan selkä ajosuuntaan, sekä uudet, näkyvämmät ISOFIX-ilmoittimet. Lisäksi sen muotoon on tehty vähäisiä muutoksia.
Takuukausi alkaa siitä hetkestä, jolloin CONCORD-tuote ostetaan. Takuukauden kesto vastaa loppukäyttäjän maassa voimassa olevaa lakisääteistä takuukautta
Löydät varmasti kotipaikkasi lähellä sijaitsevan jälleenmyyjän verkkosivustollemme asennetulla jälleenmyyjien hakutyökalulla http://fi.concord.es/reseller-search/
Jos sinulla ei ole käyttöohjetta, voit ladata sen verkkosivustoltamme.
Ei, sellaista ei ole, sillä vyöt ovat teknisiin turvallisuustekijöihin kuuluvia tärkeitä elementtejä. Tästä syystä vöiden pituuden muuttamiseen tarvitaan tuotteelle uusi lupa.
Se ei valitettavasti ole mahdollista. ISOFIX-alusta on ratkaiseva tekijä tuotteen turvallisuudessa ja siksi se tulee voida mukauttaa täydellisesti sekä tuotteeseen että turvattavan lapsen ikäryhmään.
Valitettavasti ULTIMAX.2-mallin kallistettu asento riippuu suuressa määrin ajoneuvon muotoilusta, joka määrää sen, jääkö istuin pystysuorempaan tai jäykempään asentoon. Tästä syystä on aina suositeltavaa pyytää jälleenmyyjää suorittamaan koeasennus ajoneuvoon ennen istuimen ostamista.
Tekninen kehitystiimimme on jo ottanut kyseisen asian harkintaansa ja seuraavan sukupolven ULTIMAX.3-mallissa on huomioitu istuvan / kallistetun asennon säätö, kun istuin on asennettu selkä ajosuuntaan.
ABSORBER XT on tyyppihyväksytty säännöstön ECE R44/04 mukaisesti ryhmässä I Istuimet.
Tämän perusteella istuin kestää 9–18 kg painoa (ikäryhmät noin 9 kuukauden ja 4 vuoden välillä).
ABSORBER XT:n tyyppihyväksyntä on puoliuniversaali.
Tyyppihyväksytyt ajoneuvot on mainittu luettelossa Car-Fitting (kuhunkin ajoneuvoon soveltuvat istuimet): http://media.concord.es/archivos2016/archivos/documentos/85carfittinglist_absorber.pdf
Transformer-istuinta voi käyttää enintään 12-vuotiaille tai enintään 150 cm pituisille lapsille.
Lainsäädännössä käytetään perustana määrättyjä mittoja, jotka voidaan sopeuttaa mahdollisimman suurelle joukolle lapsia.
Selkänojat voi säätää 63 ja 82 cm välillä, minkä ansiosta enintään 150 cm pituiset lapset voivat istua mukavasti ja turvallisesti.
Jos painejousta ei voi käyttää korkeuden säätämiseen, on mahdollista, että joudut kohdistamaan siihen painetta sen aktivoimiseksi uudelleen. Tätä varten on yksinkertaisinta painaa TRANSFORMERIA sen yläosasta, jonka jälkeen painejousen tulisi taas toimia ongelmitta. Jos näin ei kuitenkaan ole, ota yhteyttä asiakaspalveluumme osoitteessa [email protected]
Kyllä, TRANSFORMER on hyväksytty universaaliin ja puoliuniversaaliin käyttöön, minkä johdosta voit käyttää sitä TWINFIX-kiinnityksellä tai ilman sitä. Turvallisuuden osalta testaustulokset vastaavat toisiaan.
Pyydämme sinua huomioimaan Car-Fitting – luettelon (kuhunkin ajoneuvoon soveltuvat istuimet) TWINFIX-kiinnitystä käyttäessäsi ikäryhmille II/III.
TRANSFORMERIN TWINFIX-kiinnitys on vain lisäturvatoimi istuimen liukumisen ehkäisemiseksi, mutta se ei korvaa ajoneuvoon kiinnityksen funktiota. Kuten voit nähdä ohjekirjasta, TRANSFORMERIA tulee aina käyttää siten, että se on kiinnitetty autoon.
Suojuksen voi irrottaa ja pestä koska tahansa etiketissä annettuja pesuohjeita noudattaen. Uusia lisäsuojuksia ei ole myynnissä. Jos suojus on vahingoittunut, ota yhteyttä asiakaspalveluumme osoitteessa [email protected]
Iskuilta suojaaville tyynyille suoritetaan testaukset ja ne hyväksytään aina tiettyä lastenistuinta varten, minkä johdosta niitä ei voi vaihtaa keskenään eikä myöskään ostaa erikseen. Pyydämme sinua huomioimaan, että sellaisen istuimen käyttäminen on luvatonta, jonka iskuilta suojaavat tyynyt eivät kuulu istuimeen.
Pääasiallinen eroavaisuus on se, että mallit Transformer X-Bag, T ja XT on hyväksytty 3–12-vuotiaille lapsille tai lapsille, joiden paino on 15–36 kg (istuinryhmät II ja III). Sekä Transformer PRO – malli että Transformer XT PRO – malli taas on hyväksytty 9 kuukaudesta 12-vuotiaille lapsille tai lapsille, joiden paino on 9–36 kg (istuinryhmät I/ II/ III).
Jokaisen ryhmän kunkin erillisen mallin välillä on eroavaisuuksia varusteiden suhteen.
Voit käyttää ohjeena seuraavaa synoptista taulukkoa:
Molemmissa malleissa on TWINFIX-järjestelmä, jolla istuin voidaan helposti kiinnittää Isofix-kiinnityspisteisiin autossa. Pyydämme sinua huomioimaan, että CONCORDIN TWINFIX-järjestelmää ei voi verrata Isofix-järjestelmään. Kyseinen järjestelmä lisää turvallisuutta ja pitää istuimen oikeassa asennossa, mutta se ei korvaa kiinnitystä istuimeen lapsen ollessa istuimessa tai istuimen ollessa tyhjillään.
Ei, se ei ole mahdollista, koska TRANSFORMER on hyväksytty TWINFIX-järjestelmällä. Jos istuimeen halutaan lisätä ISOFIX-järjestelmä, tulee sille hankkia uusi hyväksyntä.
Kyllä, tämän tyyppisiä laitteita on saatavissa TRANSFORMER XT- ja XT PRO – malleilla.
Nämä apulaitteet sisältyvät molempien mallien toimitukseen. Malleissa, joissa on joustava TWINFIX-järjestelmä apulaitteet eivät yleensä ole tarpeellisia. Jos kaikesta huolimatta kohtaat ongelmia, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme osoitteessa [email protected]
Mitä tulee lisävarusteisiin, niissä ei ole mitään suoranaista ikärajoitusta. Ainoa ratkaiseva tekijä on lapsen pään koko. Ponchon nauha on pidennettävä ja sitä voivat käyttää lapset aina noin 4-vuotiaiksi.
Nykyään lasten tuotteille tarkoitetuilla markkinoilla on laajat valikoimat lapsille tarkoitettu rattaita. Sopivia varusteita valittaessa saattaa olla hyödyllistä tutustua näiden "erikoistuotteiden" yleiskatsaukseen:

Urheilulliset lastenrattaat: tähän kategoriaan luokitellaan kaikki rattaat, joita käytetään pääasiassa lapsen kuljettamiseen istuvassa asennossa ja siihen sisältyy työntörattaita, vaunuja tai yhdistelmärattaita, sekä kauppareissuilla ja lenkkeilyssä käytettäviä malleja.

Lastenrattaita käytetään siitä hetkestä alkaen, kun lapsi osaa istua (noin 6 kuukaudesta aina noin 3 vuoteen/15 kg). Jos niihin yhdistetään koppa, turvakaukalo tai sitteri, voidaan niitä käyttää myös vauvoille.

Vaunut tai yhdistelmärattaat: näissä vaunuissa voidaan kuljettaa vauvoja ja vastasyntyneitä vain noin 9 kuukauden ikään asti. Nykyään on vaikeaa löytää klassisia vauvanvaunuja, sillä niiden käyttöaika on hyvin rajoitettu. Tästä huolimatta yhdistelmävaunuissa on mahdollisuus muuttaa asetelmaa siten, että lapsi voidaan asettaa istumaan tuulen suuntaa päinvastaiseen suuntaan. Jos vaunut on varustettu käännettävällä työntökahvalla, voidaan lapsi asettaa molempiin asentoihin. Yhdistelmävaunuja voi käyttää vastasyntyneistä aina noin 3-vuotiaille lapsille. Ostoksilla käyminen: tähän tarkoitetut rattaat ovat helppokäyttöisiä ja erityisen tukevia. Jos vanhemmat haluavat käydä ostoksilla eri puolilla kaupunkia, tämä vaihtoehto on mukava sekä vanhemmille että lapsille (noin 9 kuukauden ikäisestä 3-vuotiaaksi (15 kg). Lenkkeily: nämä rattaat sopivat urheilullisille ja aktiivisille vanhemmille. Kolmen pyöränsä ansiosta rattaita voi käyttää sekä metsässä että maastossa, ja ne ovat kuitenkin hyvin hiljaisia kuljettaessa nopeaa vauhtia asfaltoidulla tiellä.
Vauvat ja pikkulapset käyttävät melko paljon aikaa vaunuissa ja rattaissa. Tästä syystä kopan tulee olla mahdollisimman mukava ja riittävän suuri, jotta lapsi pystyy liikkumaan ja leikkimään kopassa. Siinä täytyy olla myös vakaa tukialusta ja pehmustetut sisäpinnat. Rattaissa tulee olla hyvä jousitus ja tukeva selkänoja, jota tulee voida säätää istuvaan ja makaavaan asentoon. Lisäksi rattaissa täytyy olla kunnollinen jalkatuki ja niiden täytyy olla sisältä riittävän tilavat.

Vanhempien tulisi huomioida, että vaunun työntökahvan pitäisi olla säädettävissä kunkin aikuisen pituuden mukaiselle korkeudelle. Ihanteellinen asento on se, jossa käsivarsi pysyy vaakasuorassa työntökahvasta työnnettäessä. Etupyörien tulisi olla kääntyvät, jotta vaunuja on helpompi käsitellä. Lisäksi vaunuissa ja rattaissa oleva kori on kätevä ostosten kuljettamiseen. Jos vanhempien täytyy kuljettaa rattaita ja lasta bussilla, kevyemmän painon kannalta alumiinista valmistetut rattaat ovat kätevimmät. Ja lisäksi pieneen ja kompaktiin tilaan taitettavat rattaat mahtuvat auton tavarasäiliöön. Helposti irrotettavat ja pestävät suojukset helpottavat rattaiden pitämistä puhtaina.
Turvallisuus on erittäin tärkeä tekijä, joka tulee huomioida lastenrattaissa. Rattaita hankittaessa tulee huomioida, että niiden täytyy olla standardin DIN EN 1888 mukaisesti tyyppihyväksyttyjä. Tämä standardi määrittelee lastenrattaiden tekniset turvallisuusvaatimukset ja niiden testausmenettelyn Rattaissa tulee olla myös kaatumista ehkäisevät ominaisuudet. Nelipyöräiset työntörattaat, jonka akseliväli on riittävän suuri, ovat vakaampi vaihtoehto. Rattaissa täytyy olla myös turvajärjestelmä, joka estää niiden kokoontaittumisen tahattomasti. Lapsen tulee istua rattaissa siten, että hänellä on jalkatuki ja kiinnityshihnajärjestelmä.
CONCORD-rattaiden kokoonpano- ja käyttöohjeet on ilmoitettu tuotteen mukana toimitetuissa ohjeissa.
CONCORD-rattaita voi käyttää yli 6 kuukauden ikäisille lapsille, tai tarkemmin sanottuna lapsille, jotka osaavat jo istua, ja aina siihen asti, kunnes lapsi saavuttaa 15 kg painon. Jos niitä halutaan käyttää alle 6 kuukauden ikäisille lapsille, lisätarvikkeista löytyy sekä vauvanistuimia että koppia, jotka voidaan sopeuttaa CORCORD-rattaisiin.
Jos tarvitset varaosia rattaille, tilaa ne alan liikkeestä. Jos taas tarvitset rattaiden korjausta, alan erikoismyyjä lähettää rattaat valmistajalle.
Lisätarvikkeiden luettelosta löydät kaikki jalasosat, jotka voidaan liittää CONCORD-rattaisiin.
Ei, CONCORD-rattaita ei ole suunniteltu lenkkeilyä varten.
Takuuaika alkaa rattaiden ostopäivästä. Takuun voimassaoloaika riippuu kunkin kuluttajan maakohtaisista laillisista takuiden määräajoista (Saksassa 24 kuukautta).
Käyttöohjeet voi ladata verkkosivustolta www.concord.de. Jos et löydä sivustolta juuri tarvitsemiasi ohjeita, ota yhteyttä meihin yhteyslomaketta käyttämällä.
Huomioi tahroja koskevat ohjeet, jotka on ilmoitettu käyttöohjeissa ja suojuksen pesuohje-etiketissä.
Pyydämme sinua katsomaa ohjeet käyttöoppaasta. Jos sinulla ei ole käytettävissäsi minkäänlaisia käyttöohjeita, voit katsoa neuvot verkkosivustoltamme:
http://media.concord.es/archivos2016/archivos/documentos/manual_wanderer_150810_de_internet.pdf
Varmista uudelleen, että olet varmasti käyttänyt kaiken pidennysvaran. Tätä varten vedä myös vyön pehmustettu osio ulos. Näin varmistat, että kaikki säätömekanismit on käytetty. Jos vyö tuntuu edelleenkin liian lyhyeltä, pyydämme sinua toimittamaan siitä valokuvia osoitteeseen [email protected], joista näkyy vyöjärjestelmä ilman pehmustettua osaa (lapselle puettuina ja vyö pelkästään). Vyöjärjestelmä on suunniteltu käytettäväksi vastasyntyneistä enintään 15 kg painoisille lapsille.
WANDERER täyttää luonnollisesti tärkeimmät voimassa olevat turvallisuusmääräykset. Lisäksi akkreditoitu testauslaitos on suorittanut turvallisuustestauksen voimassa olevan Euroopan direktiivin mukaisesti (DIN EN 1888:2012), minkä johdosta sen turvallisuus on täysin taattua. GS-symboli on valinnaisen palvelun symboli. Palvelun tarjoaa TÜV (saksalainen sertifiointiorganisaatio), mutta se ei ole välttämätön. Wanderer-mallilla ei ole GS-symbolia.
CONCORD käyttää PROFIX-sovitinta kaikissa tuotteissaan, minkä ansiosta kaikkia lisävarusteita voi käyttää kaikkien CONCORD-lastenistuinmallien kanssa.
Tästä huolimatta täydentävät varusteet on suunniteltu erityisesti kyseistä mallia varten eikä niitä voi vaihtaa muihin malleihin.
Käyttöoppaan kuvat esittävät tuotteita, joita yleensä käytetään erilaisten istuinten kanssa ja näin ollen niissä on esitetty kaikki erilaiset vaihtoehdot.
WANDERER-mallissa ei ole jalkoväliin tarkoitettua pehmustettua osaa, minkä johdosta kyseessä ei ole toimitusvirhe. Emme ole tähän mennessä saaneet minkäänlaista tietoa asiakkailtamme siitä, että kyseinen osa olisi tarpeellinen. Jos olet tästä asiasta eri mieltä, otamme mielellämme vastaan kommenttisi.
Kiitämme sinua tiedosta. Teknisistä ja turvallisuussyistä vyön sulkumekanismin avaamiseen tarvitaan tietynlaista voimaa. Tällä keinolla lainsäädäntöviranomaiset pyrkivät välttämään sen, että lapsi saisi vyön auki huomaamatta, mistä taas aiheutuisi merkittävä vahingoittumisriski. Tästä huolimatta, ja ottaen huomioon, että arvostamme suuresti asiakastyytyväisyyttä, ilmoitamme huomioistasi tekniselle kehitysosastolle, jotta tämän osion potentiaalista optimointiprosessia voidaan kehittää eteenpäin.
Kiitämme sinua tiedosta. Valitettavasti teknisistä ja turvallisuussyistä pysäköintijarrujen aktivointiin tarvitaan tietynlaista voimaa. Jos käyttäisimme jarruja, joiden aktivointi olisi liian yksinkertaista, saattaisi käydä niin, että ne aktivoituisivat tahattomasti ja näin aiheutuisi lapsen turvallisuutta uhkaava vaaratilanne. Tästä huolimatta, ja ottaen huomioon, että arvostamme suuresti asiakastyytyväisyyttä, ilmoitamme huomioistasi tekniselle kehitysosastolle, jotta tämän osion potentiaalista optimointiprosessia voidaan kehittää eteenpäin.
Koska kovuuden/pehmeyden tunne on hyvin henkilökohtainen kysymys, on tähän tarkoitukseen olemassa SNUGGLE-pinnoitteita.
Tätä täydentävää varustetta voi käyttää kaikissa lastenistuimissa.
Valitettavasti runkoa ei voi ostaa erikseen. Mikäli rungossa on havaittu jokin vika, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun osoitteessa .
Istuimen leveys: 31,0 cm – Selkänojan korkeus: 41,0 cm – Istuimen syvyys: 27,0 cm
Runkoa tai selkätukiosiota ei voi ostaa erikseen. Sen sijaan yksittäisinä hankintoina voi ostaa muita täydentäviä varusteita, kuten SLEEPER 2.0 ja SCOUT. Löydät ne tältä sivustolta: http://de.concord.es/produkte/moving/
Kyllä, CONCORDILLA on valikoimissaan kaksi tuotetta, jotka voi ostaa erikseen ja jotka on erityisesti suunniteltu CONCORD-rattaille: CONCORD:HUG ja COCOON. Löydät nämä tuotteet tältä sivustolta: http://de.concord.es/produkte/moving/accessories/
Kyllä, SUNSHINE-aurinkovarjon voi ostaa erikseen.
NEOSSA on vakiovarusteena sadesuojus. Jos suojuksessa on jokin vika, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään tai suoraan CONCORDIIN ([email protected]).
CONCORD käyttää PROFIX-sovitinta kaikissa tuotteissaan, minkä ansiosta kaikkia lisävarusteita voi käyttää kaikkien CONCORD-lastenistuinmallien kanssa.
Tästä huolimatta täydentävät varusteet on suunniteltu erityisesti kyseistä mallia varten eikä niitä voi vaihtaa muihin malleihin.
Varmista uudelleen, että olet varmasti käyttänyt kaiken pidennysvaran. Tätä varten vedä myös vyön pehmustettu osio ulos. Näin varmistat, että kaikki säätömekanismit on käytetty. Jos vyö tuntuu edelleenkin liian lyhyeltä, pyydämme sinua toimittamaan siitä valokuvia osoitteeseen [email protected], joista näkyy vyöjärjestelmä ilman pehmustettua osaa (lapselle puettuina ja vyö pelkästään).
QUIX on suunniteltu lapsille 6 kuukaudesta eteenpäin ja sitä voi käyttää enintään 15 kg painoisille lapsille. Muut yksityiskohdat löytyvät tuotteen käyttöohjeesta.
Istuimen leveys: 31,0 cm – Selkänojan korkeus: 51,0  cm – Istuimen syvyys ilman jalkatukea: 20,0 cm – Istuimen syvyys jalkatuella: 36,0 cm
Tarkista, että vöiden hihnat eivät ole kiertyneet. Näin voi joskus käydä kokoontaitettavaa SCOUT-koppaa taitettaessa ja avattaessa. Mikäli tämä ei auta, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme osoitteessa [email protected]
Kyllä, aivan oikein. CLIP-adaptereilla voit käyttää kokoontaitettavaa SCOUT-koppaa myös muissa kuin CONCORDIN tuotteissa, jos niissä on Maxi-Cosi – kiinnityspisteet.
CONCORD-tuotteita voi käyttää muiden saman valmistajan tuotteiden kanssa mukavasti ilman CLIP-adapteria!
SCOUT-tuotteen jalkaosio, sisäsuojus ja pehmustettu suojus voidaan irrottaa ja pestä kunnossapito-ohjeiden mukaisesti.
Sisätilan mitat ovat 72 x 28 cm.
Lepotason mitat ovat pituus 66 cm x leveys 27 cm.
CONCORD käyttää PROFIX-adapteria kaikissa tuotteissaan ja näin voidaan taata, että kaikkia lisävarusteita voidaan käyttää kaikissa CONCORDIN lastenvaunumalleissa.
SLIDERIA voi käyttää NEO-malleissa vuoden 2015/16 mallistosta eteenpäin.
SLIDERIN voi sopeuttaa käytettäväksi malleissa vuoden 2012/ 13 mallistosta eteenpäin.
Mikäli kyseessä on näitä vanhempi malli, valitettavasti SLIDERIA ei voi käyttää.
Ei, SLIDER ei sovi käytettäväksi WANDERER-mallissa. SLIDER kehitettiin erityisesti NEO-mallia varten ja siksi sitä ei voi sopeuttaa muihin rattaisiin. Meillä ei ole myöskään suunnitelmissa lähitulevaisuudessa kehittää vastaavanlaista tuotetta muille rattaiden malleille.
Paino ei ole olennainen tekijä SNUGIA käytettäessä. SNUG on pehmeä koppa, jota voidaan käyttää niin kauan, kun lapsi EI pysty nousemaan istumaan yksin. Lisäksi SNUGIA voi käyttää makuupussina jaloissa rattaita käytettäessä (aina 15 kg asti).
CLIP on suunniteltu siten, että MaxiCosia voi käyttää myös muissa malleissa.
Se on testattu ja sen käyttö on hyväksytty seuraavissa malleissa:

Mamas & Papas Sola
Mamas & Papas Urbo
Teutonia Mistral
Hartan Racer GT
Bugaboo (kaikki)

Sen voi luonnollisesti myös yhdistää muihinkin tuotteisiin, mutta sen käyttö on hyväksytty vain näissä malleissa.
Kokoonpano- ja käyttöohjeet löytyvät tuotteen mukana toimitetuista ohjeista.
Noudata tahroja koskevia ohjeita, jotka on ilmoitettu käyttöohjeessa ja suojuksen pesuohje-etiketissä.
Jos tarvitset varaosia lastenistuimelle, tilaa ne alan liikkeestä esittämällä tuotteen ostokuitti. Jos taas tarvitset istuimen korjausta, alan erikoismyyjä lähettää istuimen valmistajalle.
Takuuaika alkaa tuotteen ostopäivästä. Takuun voimassaoloaika riippuu kunkin kuluttajan maakohtaisista laillisista takuiden määräajoista (Saksassa 24 kuukautta).
Käyttöohjeet voi ladata verkkosivustolta www.concord.de. Jos et löydä sivustolta juuri tarvitsemiasi ohjeita, ota yhteyttä meihin yhteyslomaketta käyttämällä.
CONCORD Rio -mallia ei saisi käyttää yli 6 kuukauden ikäisille lapsille ja/tai lapsille, jonka paino on yli 9 kg. Katso muut tiedot tuotteen käyttöohjeesta.
WALLABEE-mallia voi käyttää aina 18 kg painoisilla lapsilla.
Istuinta voi käyttää enintään 36 kuukauden ikäisillä ja 15 kg painoisilla lapsilla.
“Avatun” tuotteen mitat ovat seuraavat: 62–71 cm pitkä x 51 cm leveä x 90–106 cm korkea.